หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คู่มือประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ [ 21 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
คู่มือการให้บริการประชาชน พ.ศ.๒๕๖๑ [ 21 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งควายกินเรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งควายกินเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลทุ่งควายกินว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๑ [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
รายผลและติดตามการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 12 เดือน [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
รายผลและติดตามการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 6 เดือน [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ ปี 61 [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
เทศบาลตำบลทุ่งควายกินจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนตำบล โครงการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการ การจัดการเรื่องร้องเรียน [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)     2   
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player